Menu

Svoz a likvidace gastroodpadu

Vítáme Vás na stránkách naší firmy,která se  zabývá ekologickou likvidací gastoodpadu.Do gastroodpadu patří zbytky jídla ze stravoven,jídelen,restaurací apod.Kuchyňský odpad (zbytky z jídel) se smí likvidovat jen předepsaným způsobem.Kuchyňský odpad je zakázáno používat ke zkrmování domácími zvířaty, nebo zvířaty v zájmových chovech.Ve skupině odpadů, jsou zbytky jídel zařazeny pod katalogovým číslem 200108 jako biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven.O nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ,musí ze zákona každá fyzická nebo právnická osoba vést evidenci a evidovat ji 5.let.Původce odpadů(jídelny,restaurace,bistra apod.) je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití, nebo odstranění. Nejlepší volbou je předání gastroodpadu specializované firmě ,která se postará o ekologickou likvidaci a evidenci o ekologické likvidaci v souladu s platnými předpisy.

Nečekejte na kontroly a sankce!

Váš provoz zkontrolujeme, doporučíme změny a v případě Vašeho zájmu převezmeme Vaše povinnosti. Řada provozoven, která má svého dodavatele služeb v oblasti likvidace odpadu neví, že svůj odpad svěřuje k likvidaci tzv.DOPRAVCI !  Dopravce není ze zákona oprávněn odpad převzít, ale pouze jej přepravit! Po celou dobu přepravy zodpovídá za odpad původce.Naše společnost, je mobilním zařízením schváleným Krajským úřadem a je oprávněná odpad převzít v místě nakládky! Řada našich nových klientů byla klienty tzv.dopravců, kteří odpad odvezli, ale nedodali doklad ze schváleného zařízení o likvidaci! Tento doklad je v případě dopravce nezbytně nutný k prokázání likvidace v souladu se zákonem o odpadech!

V případě Vašeho zájmu Vám z vystavených dokladů Vašeho stávajícího dodavatele sdělíme,zda je dopravcem či zařízením, zda jsou vystavené doklady v souladu se zákonem o odpadech a nařízeních. Tuto službu poskytujeme zcela nezávazně a ZDARMA.