Svoz a likvidace odpadů

         Hledáte firmu která za Vás:

 • Převezme vedení průběžné evidence o nakládání s odpady?

 • Převezme Váš odpad a vystaví doklad o likvidaci?

 • Odveze a zlikviduje nebezpečný odpad v souladu s platnou legislativou?

 • Odveze a ekologicky zlikviduje potraviny po záruční době?

 • Odveze a zlikviduje zbytky stravy z jídelen,restaurací apod.?

 • Odveze a zlikviduje infekční materiál z ordinací,veterinárních klinik apod.?

 • Odveze a zlikviduje vedlejší živočišné produkty 3.kategorie?

 • Označí odpad katalogovými čísly?

 • Udělá vše kolem odpadového hospodářství?

 • Vypracuje identifikační listy nebezpečných odpadů?

 • Proškolí Vaše zaměstnance v oblasti nakládání s odpady a chemickými látkami?

 • Zpracuje havarijní plán?

 • Vypracuje roční hlášení ISPOP?

 Pak jste zde na správné adrese!

Víte že:

 • Každá fyzická i právnická osoba,je povinna mít uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadu.

 • Poplatek za svoz a likvidaci odpadu placený obci,není povoleným způsobem likvidace odpadu podnikatelského subjektu.

 • Zkrmování zbytků stravy z restaurací,jídelen apod.je zakázáno a lze uložit pokutu až do výše 1.000.000,-Kč.

 • Jste ze zákona povinni uchovávat 5.let doklady o nakládání s odpady.

 • Odpad smíte předat jen osobě oprávněné.

 •  Máte povinnost vést průběžnou evidenci o nakládání s odpady za každou provozovnu. 

 • Stavební firmy mají povinnost vést evidenci za každou stavbu samostatně.

Svěřte své starosti s odpady naší společnosti, která v souladu se zákony a nařízeními udělá vše za Vás.

 Prosle-potravinyKonzervyZbytky-stravyVejce-vzp-3

 

 

 

 

 

social