Menu

Nádoby na odpad

Nově nabízíme prodej nádob na:

-Gastroodpad

-Vedlejší živočišné produkty 3.kategorie

 

Nabízené nádoby mají obsah 30.litrů, jsou vybaveny vzduchotěsným víkem a označeny v souladu se zákonem o odpadech v případě gastroodpadu.

Nádoby na vedlejší živočišné produkty 3.kategorie, splňují barevným provedením  a označením veterinární zákon.

Nádoby jsou omyvatelné , lze je desinfikovat a jsou vhodné do provozovny.

O cenovou nabídku můžete požádat na adrese: info@enwimax.cz