Vedení evidence

Vedení průběžné evidence o nakládání s odpady, je povinností každé fyzické i právnické osoby.

Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 50.000,-Kč, která může být uložena i opakovaně.

Naše společnost převezme tuto agendu za Vás a postará se v případě potřeby i o roční hlášení ISPOP.

Naše služba obsahuje:

1.Kontrolu shromažďovacích míst a nádob.

2.Kontrolu správnosti označení shromaždišť a shromažďovacích

   prostředků.

3.V případě nebezpečných odpadů identifikační listy a označení.

4.Kontrola stávající průběžné evidence o nakládání s odpady, popř.

    její založení.

5.Udržování shromaždišť ,nádob, identifikačních listů a označení v

    aktuálně platném stavu ,v souladu se zákonem o odpadech a

      zákonech souvisejících.

Nezávaznou cenovou nabídku Vám vypracujeme na vyžádání.

Naše smlouvy nejsou vázány výpovědními lhůtami, sankcemi apod.

 

 

social